Abonnementsbetingelser

Løpende abonnement vil automatisk fornye seg ved hver levering i den frekvens og med det antall enheter av produkt du har valgt.

Vær oppmerksom på at avtalt beløp trekkes automatisk fra den konto du har oppgitt inntil du gjør endringer via – din konto – eller avslutter denne tjenesten. Ønsker du å foreta endringer kan du også kontakte oss på e-post (stella@drinkccol.no) eller via vår kundetelefon: 46 423 891

– Ved bestilling av cool-abonnement får du produktene tilsendt hver, annenhver, hver tredje eller hver fjerde uke – ettersom hvilket abonnement du har valgt.
* Våre introduksjonstilbud og rabattkoder gjelder kun 1 gang pr husstand.
Bestilling
Du mottar en ordrebekreftelse pr e-post med all informasjon. I tillegg mottar du en e-post med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Kjøpsbetingelser
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. Vi er ansvarlig for transaksjoner via betalingskort gjennom nettsiden.
Priser
Prisene inkluderer 15% moms (næringsmidler). Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Angrerett
Iht angrerettloven er det kun returrett på abonnementets første leveranse. De neste leveransene du mottar er identiske med den første og det er derfor ikke returrett på de varene du mottar etter første levering. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Merk at ved benyttelse av angreretten må du selv bære returkostnaden. Info om angrerett og angrerettskjema finner du her:

– Angrerettloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

– Angrerettskjema: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

Reklamasjon
Du har full reklamasjonsrett etter gjeldende lover. Har varen blitt skadet under transporten, eller har feil eller mangler, må du kontakte kundeservice innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at feilen ble oppdaget.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil og ukorrekt lagerstatus kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Oppsigelse av abonnementet gjelder fra og med neste forsendelse. Oppsigelse må meldes senest 24 timer før neste ordinære forsendelse. Sies abonnementet opp senere enn dette og etter at varen er sendt fra oss, forplikter du deg til å motta og betale for denne leveringen.

Du kan endre eller si opp abonnementet ved å enten kontakte kundeservice på telefon 464 23 891 (man-fre kl.09-16).