CARING IS COOL

cool er pakket med omtanke i en "good package" som er smart for både deg og planeten. Den plantebaserte pakken bidrar til å beskytte naturressurser og kan lett resirkuleres til nye papirprodukter. cool-kartongen leveres av Tetra Pak, som er ledende i å produsere emballasje som har en lavere miljøpåvirkning enn tilsvarende glass- og plastemballasje. Tetra Pak og cool-kartongene er sertifisert av FSC ™, som garanterer ansvarlig skogforvaltning. Tetra Pak har allerede levert mer enn 500 milliarder FSC-merkede pakker over hele verden.
 
cool er et stolt medlem av Grønt Punkt Norge, og som medlem lover vi å ta ansvar for resirkulering av emballasje.
Alle drikkekartonger må sorteres og leveres til resirkulering. cool-kartongen er sortert og resirkulert som en melkekartong. Nyt coolen, brett kartongen når du er ferdig og resirkuler den som papiravfall. Etter kartongen blir resirkulert av deg, sendes den til gjenvinningsanlegget, hvor den blir sortert og videre resirkulert. Under resirkuleringsprosessen skilles papirfibrene fra plastkorkene og filmen av aluminium og plast. Papirfibrene blir deretter til nye papirprodukter mens plasten og aluminiumet brukes til å generere energi for hele prosessen!
 
Stay cool and recycle!  

Ikke så morsomme fakta om plast

Visste du at bare 9 % av den globale plastproduksjonen blir resirkulert?

Visste du at plast hovedsakelig er laget av fossilt brensel-som er en ikke-fornybar ressurs?

Visste du at bare i Norge produserer drikkevareindustrien omtrent 22 000 tonn jomfruelig plast per år? 

Visste du at det selges omtrent 600 millioner plastflasker i Norge hvert år?

Visste du at omtrent 50 % av alle plastflasker som produseres hvert år blir resirkulert?

Visste du at omtrent 90 % av alle plastflasker er laget av jomfruelig plast, som igjen er laget av fossilt brensel? 

Visste du at klimagassutslipp fra produksjon av plastflasker hovedsakelig kommer fra produksjon av olje?

Visste du at gjennomsnittlig vekst i produksjon av jomfruelig plast er omtrent 4 % per år?

Visste du at omtrent 32 % av verdens plastemballasjen faller utenfor innsamlingssystemer hvert år?

Visste du at studien viser at skog og skogbaserte produkter fjerner netto 806 millioner tonn karbondioksidekvivalenter årlig? - Og at dette tilsvarer 20 % av alle fossile utslipp i EU. 

VI MÅ TENKE PÅ EMBALLASJEN

Resirkulering kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen av emballasje, men resirkulering alene kan ikke eliminere denne virkningen. 

Fornybare råvarer bidrar til å møte kravene til mer bærekraftig emballasje. Kartong laget av trefibre og plast laget av sukkerrør kommer fra plantebaserte, fornybare materialer i stedet for fra fossilbaserte eller begrensede ressurser. 

Ved å øke bruken av fornybare emballasjematerialer kan vi minimere behovet for fossilbaserte materialer. 

Plantebaserte fornybare materialer er også bedre for klimaet. Når planter vokser, absorberer de CO2 fra atmosfæren. 

Derimot frigjør fossilbaserte materialer CO2 som har ligget lagret i bakken i millioner av år. Når de er ansvarlig hentet, kan plantebaserte fornybare materialer beskytte biologisk mangfold og våre naturlige økosystemer, inkludert alle plantene, dyrene og menneskene de støtter.

Utfordringer som er knyttet til plast i dag

 

- Co2/drivhusgasser

- Plastavfall 

- Utvidelse av deponier

- Endelige/knappe ressurser

- Begrenset resirkulerbarhet